Hybridné licencovania a riešenia

Sme špecialisti na softvér (VAD / VAR), nie iba priekupníci. Našim cieľom je preto navrhnúť optimálne a najmä cenovo efektívne riešenie. Našou jedinečnosťou je najmä možnosť ponúknuť to najlepšie z oboch zdanlivo protichodných sve-tov - trvalé licencie spolu s cloudovým predplatným v jednom riešení.

1 mil.+
Predaných licencií

z voľného trhu skupinou PREO/PREDNY SLM

40 %
Priemerná úspora

pri použití hybridných riešení PREDNY SLM

16+
Rokov na trhu

a nespočetne veľa spokojných zákazníkov

Potrebujete optimalizáciu?

Oslovte nás i pre spracovanie nezávislé analýzy softvéru, v rámci ktorej Vám pomôžeme zoptimalizovať náklady na licencie.

Čo je hybridné licencovanie?

Kombinácia on-premise licencií a predplatného

pre dosiahnutie všetkých potrebných funkcií a najvýhodnejšej ceny.

Licencovanie podnikových sietí

Prechod do cloudu je téma, ktorá hýbe podnikovými IT infraštruktúrami naprieč svetom. Tlak výrobcov na nový obchodný model predplatného silnie zo všetkých strán. Microsoft 365 E3 alebo Microsoft 365 E5 sa zdajú byť optimálnou voľbou pre väčšie organizácie – jeden produkt, jedna cena, všetky funkcie. Cena uvádzaná ako mesačné, hoci je klient vedený najmenej k ročnému záväzku; hoci je za predplatným vlastne skrytý vendor-lock.

Netvrdíme však, že cloud a priori je zlý. Poskytuje totiž veľa možností pre kooperáciu v reálnom čase, priestor pre zdieľanie dát bez nárokov na hardvér a vedomosti alebo jednoduchší spôsob licencovania. Ako však vyplýva aj z tabuľky vľavo, výhody a nevýhody sú vyvážené, a preto vznikol priestor pre riešenia, ktoré dokážu prepojiť výhody oboch modelov licencovania. V PREDNY SLM im hovoríme Hybridné riešenia.

Výhody a nevýhody cloudu od Microsoftu

+

Jednoduché licencovanie

+

Jedna licencia pre všetky programy

+

On-line funkcie a programy (OneDrive, Teams, Exchange …)

-

Vysoká cena v porovnaní s on-premise licenciami

-

Strata kontroly nad dátami

-

Vendor-lock (neplatíš = nefunguješ)

Hybridné licencovanie pre úsporu nákladov

Nemusíte za každú cenu využívať najdrahšie plány uprednostňované výrobcom, pretože dosiahnutie totožných funkcií vám umožní aj nižšie plány (napr. Microsoft 365 E1 alebo Microsoft Office F3) v kombinácii s trvalými on-premise licen-ciami Microsoft. Jednoduchou zámenou licencií neprídete o žiadne funkcie, ale ušetríte desiatky percent nákladov.

Medzi obľúbenými produktmi, ktoré možno jednoducho nahradiť kombináciou samostatných cloudových aplikácií a on-premise softvéru, sú napríklad:
Medzi softvérom a aplikáciami, s ktorými pracujeme v rámci hybridných riešení sú napríklad:
Microsoft 365 Business Premium
Office 365 F3
Microsoft 365 E3
Core CAL balíky (Core CAL 2016, Core CAL 2019 v různých sestaveních)
Microsoft 365 E5
Office 365 Advanced Threat Protection
Office 365 E3
Microsoft Defender ATP
Office 365 E5
Office 365 E1
Windows 10 Enterprise E3
Office 2016 Professional Plus
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
SharePoint Server 2016, Exchange Server 2016
A mnohé ďalšie …

Kontaktujte nás