Optimalizácia nákladov a softvérové audity

Licencovanie býva vo veľkých organizáciách často zložité, pretože je potrebné skĺbiť znalosti právne, ekonomické i technické. A práve na týchto roliach je naša spoločnosť postavená. Zistíme aktuálny stav infraštruktúry a licencií vo vašej organizácii a navrhneme ekonomicky výhodné riešenie založené na hlbokej znalosti licenčných podmienok a vašich potrebách.

1 mil.+
Predaných licencií

z voľného trhu skupinou PREO/PREDNY SLM

40 %
Priemerná úspora

pri použití hybridných riešení PREDNY SLM

16+
Rokov na trhu

a nespočetne veľa spokojných zákazníkov

Potrebujete viac informácií?

Povedzte nám, aké služby alebo produkty využívate a my vám pošleme základné návrhy optimalizácie.

Ako znížiť náklady na licencie?

Použitím on-premise licencií alebo hybridného licencovania

možno zachovať všetky potrebné funkcie a znížiť náklady o desiatky percent.

Príklad optimalizácie nákladov – Náhrada Microsoft 365 E3

Pre lepšiu predstavu o našich riešeniach budeme optimalizáciu demonštrovať na bežnom príklade pre organizáciu o 300 užívateľoch, ktorá používa podnikové licencie Microsoft 365 Enterprise E3. Kompletný zoznam funkcií Microsoft 365 E3 je možné nájsť na stránkach výrobcu .

Organizácia dopytuje optimalizáciu/zakúpenie infraštruktúry v roku 2021 (podpora väčšiny aplikácií vo verziách 2016 končí v 10/2025, pozri https://docs.microsoft.com/cs-cz/lifecycle/products/ ). Podnik disponuje existujúcou licenciou SQL Server. Ceny sme pre lepšiu predstavu prepočítali na užívateľa/mesiac/do konca doby podpory perpetuálních licencií.

Varianta SLM Hybrid P1
Varianta SLM Hybrid P2 (zvýšené zabezpečenie)
Office 365 F3
Office 365 F3
Office 365 Advanced Threat Protection
Office 365 Advanced Threat Protection
Office 2016 Professional Plus
Azure Advanced Threat Protection
Core CAL 2016*
Microsoft Defender ATP
Microsoft CIS 2016**
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Exchange Server 2016
Office 2016 Professional Plus
SharePoint Server 2016
Core CAL 2016*
Microsoft CIS 2016**
Exchange Server 2016
SharePoint Server 2016

*Core CAL 2016 zahŕňa:

Exchange Standard 2016 User CAL
SharePoint Server 2016 User CAL
Skype for Business Server Standard 2015 User CAL
System Center Configuration-Manager 1606 Client ML
Windows Server 2016 User CAL

**Microsoft CIS 2016 zahŕňa:

Windows Server Datacenter 2016
System Center Datacenter 2016

Porovnanie cien

Produkt/plán
Cena
Úspora
Microsoft 365 Enterprise E3
31,50 €
N/A
SLM Hybrid P1
12,10 €
62 %
SLM Hybrid P2
23,00 €
27 %

Ako začať?

Pre výber vhodného plánu alebo pre návrh licencovania

na základe skutočných potrieb Vašej organizácie je vhodné začať softvérovým auditom.

Softvérový audit

Audit softvéru je nezávislé zistenie stavu licencií a používaného softvéru v organizácii. Slúži ako základ pre optimalizá-ciu nákladov. Vďaka softvérovému auditu sa tiež môžete vyhnúť vysokým pokutám vyplývajúcim z nedostatočného licencovania alebo používanie nelegálneho softvéru, na druhej strane môže byť počas softvérového auditu zistené nadmerné množstvo licencií.

Ako softvérový audit prebieha?

Zostavenie zoznamu hardvéru
Zber dát o používanom softvéri
Dokladovanie nadobudnutia licencií
Vyhodnotenie a návrh úprav

Kontaktujte nás