Životní cyklus produktů Microsoft

Pojem životní cyklus produktu popisuje dobu, během níž je produkt aktualizován a podporován výrobcem. Na konci svého životního cyklu si produkt zachovává svou funkčnost, ale již není brán zřetel na kompatibilitu s nově vydanými produkty a díky absentujícím bezpečnostním záplatám může být, při náhodném odhalení nové chyby, zranitelnější.

Microsoft pro své on-premise produkty nabízí dvě fáze podpory. Hlavní (mainstream) podpora začíná vydáním produktu a trvá většinou prvních pět let po vydání produktu. Během tohoto období jsou produktu poskytovány aktualizace, balíčky služeb a sestavení, opravy za účelem zvýšení zabezpečení a spolehlivosti produktu, odstranění zranitelných míst a řešení problémů. Po skončení hlavní podpory následuje rozšířená (extended) podpora, která obvykle trvá také pět let. Během tohoto období společnost Microsoft nadále poskytuje aktualizace související se zabezpečením a spolehlivostí a opravy chyb.

Starší produkty, jako například Windows XP, kterým již skončilo rozšířené období podpory, však zůstávají docela populární. Důvody jsou různé, například pokud společnost nebo vzdělávací instituce zakoupila konkrétní hardware (pro měření nebo průmyslovou výrobu), jejíž životnost je 20 až 50 let, na které je právě Windows XP nainstalován jako operační systém. Ačkoliv tedy již doba podpory pro tento OS skončila, hardware zůstává nadále funkční a jeho majiteli se nevyplatí jej měnit, přestože již nedostává nové záplaty.

Na druhou stranu je však v poslední době na uživatele on-premise řešení vytvářen umělý tlak ve snaze přechodu na SaaS licencování s pravidelnými platbami. Tyto „umělé“ nevýhody místních řešení se projevují zejména zkracováním životního cyklu softwarových produktů, jako jsou Microsoft Exchange, SharePoint nebo Office Suite. Lze to vidět právě na příkladu rozdílu mezi Office 2016 a Office 2019, kdy obě verze, které mezi sebou dělí 3 roky, mají naplánovaný konec rozšířené podpory na 14. 10. 2025.

Přehled životního cyklu vybraných produktů

Produkt Konec podpory
Microsoft Office 2016 14.10.2025
Microsoft Office 2019
Exchange Server 2016
Exchange Server 2019
SharePoint Server 2016 14.07.2026
SharePoint Server 2019

Vzhledem k historii prodlužování rozšířené podpory u společnosti Microsoft je lépe brát uvedená data s jistou rezervou. Na druhou stranu je však pořízení starší, plně podporované verze ve srovnání s novou licencí ještě výhodnější. Výběrem druhotné licence lze např. u produktu Microsoft Office ušetřit dalších 30 % z pořizovací hodnoty.

Další informace o životním cyklu produktů Microsoft lze nalézt přímo na stránkách společnosti Microsoft:

Microsoft office

18. 6. 2021

Nepiráťte software, Pyráťte stylově

Microsoft office

16. 6. 2021

Chystá se Windows 11?

Microsoft office

26. 3. 2021

Vyčerpání autorského práva

Kontaktujte nás