Protecția datelor cu caracter personal

Compania:

PREDNY SLM s.r.o., IČ: 079 72 571, cu sediul Veselá 169/24, 602 00 Brno, înregistrat la Tribunalul Regional din Brno, sp. zn. C 111197 (dále jen „Společnost“)

Următorul document explică modul în care compania folosește informațiile personale pe care le colectează atunci când utilizați site-ul web sau serviciile companiei.

Definiție

Date cu caracter personal – sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau unul sau mai mulți factori specifici unei persoane fizice, fiziologic, genetic, identitatea mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice;

Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe date cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, fie prin mijloace automate precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmisie , diseminarea sau alte divulgări, soluționări sau combinații, restricții, ștergeri sau distrugeri;

Administrator – înseamnă o companie;

Administratorul adjunct este Mgr. Martin Predný e-mail: m.predny @ prednyslm.eu;

Procesor – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;

Consimțământul persoanei vizate – înseamnă orice exprimare liberă, specifică, informată și fără ambiguități a dorințelor persoanei vizate prin care își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul unei declarații sau a unui acțiune pozitivă clară;

Legi, reglementări și dispoziții administrative relevante – înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE privind protecția datelor) și a Legii nr. 110/2019 Coll., din 12 martie 2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Drepturile și obligațiile părților

Compania prelucrează date personale de identificare (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, funcție, informații de contact etc.), date de facturare (detalii cont, detalii de plată), informații despre companie (număr TVA, nume, adresă). Furnizarea datelor dvs. personale de către persoana vizată este o condiție prealabilă necesară pentru încheierea unui contract cu compania. Persoana vizată este responsabilă pentru veridicitatea și exactitatea tuturor datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea serviciilor noastre și încheierea unei relații contractuale cu compania, acordați companiei acordul explicit pentru prelucrarea datelor dvs. personale în conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal. Consimțământul dvs. permite Companiei să utilizeze informațiile dvs. personale în scopuri analitice, de marketing și de personalizare și, prin urmare, Compania are dreptul de a partaja datele dvs. cu partenerii care furnizează astfel de servicii Companiei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate se efectuează cu cel mai mare respect pentru principiile definite de legile și reglementările relevante, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în raport cu persoana vizată într-un mod legal, echitabil și transparent. manieră. Datele cu caracter personal pot fi transferate către țări terțe din afara UE. Compania poate furniza date cu caracter personal unei terțe părți fără acordul suplimentar al persoanei vizate. Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii unui contract la care persoana vizată este parte sau în scopul luării măsurilor la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului; în scopuri de marketing; în scopuri statistice; pentru îndeplinirea unei obligații legale. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (A) din GDPR); Executarea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (B) din GDPR); Respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (C) din GDPR). Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal vor fi Compania, furnizorii acesteia și furnizorii de instrumente de marketing și analitice. Compania prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru timpul necesar îndeplinirii contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. Ca persoană vizată, aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea datelor cu caracter personal de către operator sau de a șterge sau restricționa prelucrarea referitoare la sau împotriva persoanei vizate, precum și dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o reclamație. cu supraveghere.

În Brno, 01. 10. 2019

Contactați-ne

    Înscrieți-vă acum pentru newsletter-ul nostru gratuit și rămâneți la zi

    Licențele noastre în mass-media
    Licențele pentru clienții finali pot fi cumpărate aici
    TrustedOne