Druhotné licencie z voľného trhu

Druhotné softvérové licencie (alebo použité licencie) sú stále tie isté softvérové licencie, ktoré kupujete z distribúcie Microsoft a spravujete vo Vašom VLSC účte. Jediným rozdielom medzi licenciami z voľného trhu a tými novými je cena. Jedná sa o totožný produkt, ale ak sa rozhodnete pre licencie z voľného trhu, môžete ušetriť až 80 % z ceny.

1 mil.+
Predaných licencií

z voľného trhu skupinou PREO/PREDNY SLM

40 %
Priemerná úspora

pri použití hybridných riešení PREDNY SLM

16+
Rokov na trhu

a nespočetne veľa spokojných zákazníkov

Koľko môžete ušetriť?

Pozrite sa na orientačný cenník alebo nás kontaktujte pre aktuálnu ponuku.

Ako to funguje?

Obchod s používanými počítačovými programami je vyhlásený za zákonný

zaznelo v rozhodnutí Súdneho dvoru EÚ C-128/11, založenom na smernici 2009/24. Ak už trvalú, plne zaplatenú licenciu na softvér nepotrebujete, môžete ju predať bez akýchkoľvek obmedzení zo strany výrobcu.

Pravidlá pre opätovný predaj licencií

V Smernici EÚ 2009/24 / EC, v článku 4., ods. 2., nájdeme ustanovenie, ktoré hovorí, že prvým predajom softvéru zaniká právo autora na kontrolu jeho ďalšieho predaja (dochádza k tzv. vyčerpania práva).

V prípade vyčerpania práva sa jedná o situácie, kedy nositeľ práva k softvéru uvedie konkrétne rozmnoženiny softvéru na trh, čím „vyčerpá“ svoje právo k tejto rozmnoženine. Ak sú splnené podmienky stanovené právnymi predpismi, nemôže autor do budúcnosti obmedziť alebo zakazovať ďalší predaj a následnú distribúciu týchto softvérových rozmnoženín.

Zhrnutie legislatívy, judikatúry a ďalšie názory na licencie z voľného trhu:

Viac o legislatíve a judikatúre

Pravidlá prevodu licencií v kocke:

Prvý nadobúdateľ zakúpil licencie so súhlasom nositeľa autorských práv.
Prvý nadobúdateľ zakúpil licencie v štáte Európskej únie, resp. EHS.
Prvý nadobúdateľ zaistí, že sú licencie odinštalované, nie sú používané a znemožní ich použitie v budúcnosti.
Licencie boli ako pôvodným, tak novým nadobúdateľom úplne zakúpené, nie prenajímané.
Na licenciách neviaznu žiadne práva tretích strán.

Vaša záruka istoty

V súlade s vyššie spomínanými štandardmi sú všetky prevody licencií prostredníctvom PREDNY SLM sprevádzané kompletnou a transparentnou dokumentáciou, a to vr. vyhlásenia prvých nadobúdateľov:

Multilicenčné kontrakty

Obchodujeme výhradne s licenciami pochádzajúcimi z multilicenčných kontraktov. Vďaka tomu môžeme ručiť za pôvod licencií.

Kompletný reťazec vlastníkov

Ku každému prevodu dodávame kompletný reťazec všetkých užívateľov licencie, vďaka čomu môžete v prípadnom audite vždy dokázať pôvod licencií.

Screenshoty z pôvodného VLSC

Licencie priamo vykupujeme, takže na rozdiel od väčšiny ostatných „predajcov“ môžeme doložiť existenciu zápisu licencií do pôvodného VLSC účtu.

Transparentnosť prevodov

Okrem čísla licencie dodávame aj ďalšie identifikačné údaje licencií (napr. Agreement Number) a tiež pôvodného nadobúdateľa licencií.

Bezpečnosť a audity

Procesy výkupu sú pravidelne auditované spoločnosťami z tzv. veľkej štvorky (napr. Deloitte, Ernst & Young) a každá transakcia je publikovaná do bitcoinového blockchainu.

Jednoduchá správa

Vďaka elektronickej platforme pre správu licencií SWTP™ získavate najmenej rovnaký komfort pre správu licencií ako vo VLSC účtu.

Iba kompletná dokumentácia zaručuje bezproblémový priechod softvérovým auditom zo strany výrobcu

Pozor na šedých predajcov!

Na trhu sa okrem predajcov jasne falšovaných alebo odcudzených aktivačných kľúčov (možno väčšinou spoznať podľa nápadne nízkej ceny) pohybujú tiež tzv. šedí predajcovia, ktorí tvrdia, že predávajú „legálne licencie“. Často sa takí predajcovia schovávajú za licencie typu ESD (electronic software distribution), CoA štítky, rôzne ďalšie certifikáty alebo vyhlásenia, ktorými sa snažia zákazníkom vnútiť myšlienku, že je všetko legálne a že na seba preberajú všetku zodpovednosť v prípade problému. Veľmi dobre však vedia, že autorský zákon aplikuje tzv. prezumpciu viny, keď preukázať legálne nadobudnutie musí vždy užívateľ. To znamená, že ak sa licencie ukážu pri audite ako nelegálne (alebo neexistujúce), musí tento používateľ podľa autorského zákona zaplatiť autorovi softvéru cenu za daný softvér obvyklú a k tomu dvojnásobok tejto ceny ako pokutu. A navyše bude musieť užívateľ zaplatiť aj náklady za vykonanie softvérového auditu.

Má teda samotná záruka predajcu nejaký význam? Väčšinou bohužiaľ nie. Z praxe vieme, že veľa pochybných predajcov prestane v priebehu času existovať. A ak nie, po zaplatení všetkých pokút a nákladov je ešte len možné domáhať sa u predajcu náhrady škody. Väčšinou sa podobné prípady na súde ťahajú niekoľko rokov.

Vždy žiadajte kompletnú dokumentáciu

Aktivačný kľúč alebo štítok CoA nie je nositeľom licencie

Záruka predajcu vás nezbavuje zodpovednosti

Pozor na nezmyselne nízke ceny

Operačné systémy a kancelárske aplikácie

Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Windows 10 LTSC 2019 Upgrade
Microsoft Office 2019 Professional Plus
Microsoft Office 2019 Standard
Microsoft Office 2016 Professional Plus
Microsoft Visio Professional 2019
Microsoft Project Standard 2019
a tiež kompletné portfólio v podporovaných starších verziách (2016, 2013)

Serverové a databázové riešenia

Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Exchange Server 2019
Microsoft SharePoint 2019
Microsoft SQL 2019 Datacenter
Microsoft SQL 2017 Standard
Microsoft Exchange 2019 User CAL/Device CAL
Microsoft CoreCAL 04/19
a mnohé ďalšie CAL aj serverové licencie v podporovaných starších verziách (2016, 2012 R2, 2017 a i.)

Ostatní softvér (obmedzená dostupnosť)

Adobe Photoshop CS6, Illustrator CS6 (väčšinou v GER jazykových verziách)
Oracle Database Enterprise Edition 12c
Oracle Internet Application Server Ent. Edition 11g
Veeam VMware Backup&Recovery
Microsoft Visual Studio
Microsoft Dynamics 2015
FAQ – Časté otázky k prevodom licencií
Je nákup a predaj použitých softvérových licencií legálny?
Aký je rozdiel medzi výrazmi použitý softvér, druhotný softvér, second-hand softvér alebo softvér z voľného trhu?
Musí výrobca softvéru súhlasiť s prevodom licencie?
Je nákup použitého softvéru v porovnaní s nákupom nového softvéru nejako nevýhodný?
Môžem použiť svoj účet VLSC k správe svojich licencií z voľného trhu?
Môžem tiež vykonávať aktualizácie použitého softvéru?
V ktorých krajinách môže byť použitý softvér predávaný?

Kontaktujte nás