Referencie

PREDNY SLM, ako súčasť skupiny PREO, je jedným z najväčších európskych distribútorov nových a druhotných softvérových licencií. Naše licencie sú všade tam, kde je potreba 100% legálnosť, vysoká kvalita a dôraz na úsporu finančných prostriedkov.

Medzi našich klientov patrí veľa subjektov z verejnej sféry, nadnárodné korporácie aj lokálne firmy. Naši klienti pôsobia v oblastiach zdravotníctva (nemocnice, siete kliník, záchranné služby …), výroby (strojárstvo, ťažký aj ľahký priemysel), stavebníctva, dopravy, médií, ICT a patria medzi nich aj mnoho správnych alebo samosprávnych organizácií.

Mnoho ďalších referencií, vr. tých zo súkromného sektora, rovnako ako hlbšie informácie o jednotlivých projektoch poskytujeme na vyžiadanie.

Centrum kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie Brno

CKTCH naplánovalo v rokoch 2020-2021 komplexný upgrade IT infraštruktúry, kde sa v rámci zadania objavili požiadavky na dodávku serverových licencií vr. SA. Dodávkou Exchange a SharePoint serverov s 3 ročnou SA a kombinácií s perpetuálním riešením prístupových licencií Core CAL a kancelárskeho balíka Office 2016 Pro Plus a OS Windows Enterprise LTSC 2019 došlo k enormným úsporám a zároveň naplneniu všetkých požiadaviek na zabezpečenie prevádzky a funkčnosť. V rámci ďalšej spolupráce PREDNY SLM pomáha tiež s deploymentom a upgradom všetkých staníc v sieti.

Hybridné licencovanie
60 %
Úspora
75 tis. €
Absolútna úspora

Nemocnica České Budějovice

Nemocnica v Českých Budějoviciach ako jeden z prvých subjektov vo verejnom sektore využil možnosť získania legálnych licencií z voľného trhu, keď túto možnosť výslovne pripustil vo Výzve na predloženie ponuky na obstaranie 500 licencií balíka Office s korektným uvedením všetkých podmienok, ktoré musia byť splnené pri prevode softvérových licencií z voľného trhu. Pokračujúca spolupráca je dôkazom o spokojnosti oboch strán.

Nadlimitná verejná zákazka
55 %
Úspora
93 tis. €
Absolútna úspora

Mesto Znojmo

Mestský úrad Znojmo sa rozhodol kvôli rastúcim nákladom na softvérové produkty a bezpečnostné riziká upgradovať a zjednotiť svoje operačné systémy na verziu Windows 10 Pro. PREDNY SLM oproti požiadavkám poskytol vyššiu edíciu, Windows 10 Enterprise s možnosťou využitia aj edície Professional, a to za bezkonkurenčnú cenu. Ponúkané riešenie zaisťuje lepšiu mobilitu licencií, správu a inštaláciu/aktiváciu požadovaných produktov v porovnaní s pôvodne vyhľadá-vanou retailovou verziou. O projekt sa zaujímala aj Česká televízia a regionálny Deník.

Vyššia ako dopytovaná edícia
80 %
Úspora
63 tis. €
Absolútna úspora

LUKOIL

Spoločnosť LUKOIL Romania požadovala softvér pre správu projektov. Prostredníctvom miestneho partnera sme boli schopní ponúknuť licencie Microsoft Project Professional 2019 vr. prístupovej CAL licencie a doložiť transparentnú a kompletnú dokumentáciu k prevodu. Opäť tak bolo potvrdené, že model obchodu s druhotnými licenciami, ak je vyko-návaný transparentne a s kompletnou dokumentáciou, môže ponúknuť efektívne riešenie aj pre také korporácie, ako je Lukoil.

Transparentná dokumentácia
Distribúcia cez partnera
40 %
Úspora

Lekárska univerzita v Bukurešti

Univerzita medicíny Carol Davila, využíva zázemie viac ako 20-tich kliník v Bukurešti, bola založená v roku 1857 a patrí k najprestížnejším v Rumunsku aj v celej východnej Európe. Aby mohla univerzita využívať výhody Academic licencovania Microsoft, potrebovala podkladové licencie k OS Windows. Namiesto dopytovaného OEM Windows 10 Pro sme dodali edíciu vyššiu, Windows 10 Enterprise. Celá dodávka licencií bola tiež podrobená softvérovému auditu spoločnosti Mic-rosoft, ktorým úspešne prešla. Opäť sa teda potvrdilo, že licencie dodávané PREDNY SLM sú úplne právne, nezávadné a spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť dodania.

Úspešný softvérový audit
Vyššia ako dopytovaná edícia
40 %
Úspora

Kontaktujte nás