Tím

Mgr. Martin Predný

CEO

Martin vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne a počas štúdií vstúpil ako spoločník do digitálnej a marketingovej agentúry. Pre klienta pomohol vybudovať veľmi úspešný online projekt, ktorý sa ako jeden z prvých v ČR zaoberal predajom druhotného softvéru. V rámci spin-offu sa podieľal tiež na expanzii projektu do 12-tich krajín EÚ. Po takmer desiatich rokoch sa Martin rozhodol svoje podiely v týchto e-retailových spoločnostiach predať a založil PREDNY SLM, firmu, ktorá sa aj vďaka spojeniu s PREO Software stala jedným z celoeurópskych lídrov na poli licencovaniu korporátnych firemných infraštruktúr.

Ing. Stanislav Doros

CTO

Stanislav vyštudoval chémiu na VUT v Brne. Počas štúdia sa však rekvalifikoval ako softvérový licenčný poradca, čo obnášalo hlbokú znalosť práv na používanie produktov, licenčných pravidiel, zákonov o ochranných známkach a autorských právach. Pomáha poskytovať našim zákazníkom legálne a optimálne riešenie.
“Každá spoločnosť je svojou povahou uzavretým systémom, ktorý má určité vstupy a výstupy. Ako inžinier je mojím primárnym cieľom pochopiť všetky interné procesy, určiť celkový výkon, obchodné funkcie a postupne vylepšovať všetky komponenty a mechanizmy firmy.”

Mgr. Martin Melišek

advokát

Martin vyštudoval právo v Brne, tiež na Masarykovej univerzite. Potom, čo ukončil koncipientúru v advokátskej kancelárii a zložil advokátske skúšky, založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Martin sa špecializuje na všeobecné obchodné právo, právo duševného vlastníctva – autorské právo, licenčné právo a mj. aj na právo verejného obstarávania.

Ing. Petr Konečný

Business Development

Peter bol už počas štúdií na dopravnej fakulte v Pardubiciach aktívny v obchodnej sfére B2B aj B2C v Českej republike a neskôr aj v ďalších krajinách Európy. Spolupracoval s koncovými aj B2B zákazníkmi od jednotlivcov až po veľké korpo-rácie. Naposledy pôsobil v nadnárodnej logistickej firme v procesnom a projektovom manažmente, kde sa podieľal na migráciách WMS a WLM systémov. V Európe sa prvýkrát stretol s druhotnými licenciami a téma ho zaujalo natoľko, že sa stal členom nášho Business Development tímu.

Radek Petr

Business Development

Radek nazbieral mnoho skúsenosti ako Account manager v marketingovej agentúre s klientmi rôznych veľkostí – od malých podnikateľov po nadnárodné korporácie s globálnym dosahom. V dôsledku technickej povahe vzdelania a obchodným skúsenostiam rozšíril náš tím o ďalšie skúsenosti. S licenciami z voľného trhu sa stretol až u nás a s nadšením sa nebojí šíriť nový prístup k distribúcii v roky rigidnom obchode so softvérovými licenciami.

Bc. Soňa Balážová

Bussines Assistant

Soňa je študentkou nadväzujúceho štúdia na Provozně ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne. Štúdium je špecializované na marketing, takže v PREDNY SLM má okrem iného na starosti rozvíjanie komunikačných kanálov spoločnosti. Ďalej sa tiež zameriava na prípravu dokumentov, zmlúv a obchodných podkladov pre obchodný tím.

Dominik Linduška

Fullstack Development Lead

Dominik spolu s Martinom pôsobili už v digitálnej agentúre, pričom následne Dominik čerpal skúsenosti ako developer v medzinárodnom rýchlo rastúcom start-upe. Keď prišla možnosť viesť vlastný projekt, konkrétne vývoj platformy SWTP.eu, okamžite sa príležitosti chopil a od tej doby vedie vývojový tím v PREDNY SLM.

Kontaktujte Dominika:

Kontaktujte nás