Microsoft CAL

Client Access Licenses neboli CAL jsou přístupové licence, které umožňují uživatelům či zařízením využívat služby serverových systémů společnosti Microsoft. CAL licence nenesou v sobě žádnou funkcionalitu, avšak jsou nezbytnou položkou při pořizování serverových produktů. Výjimku tvoří pouze licence zakoupené v režimu Per Core, které v sobě již nesou neomezený počet přístupových licencí. Licencování pomocí CALů je jedním z nejběžnějších modelů umožňující přístup k danému serveru. Rozlišujeme tzv. User CAL a Device CAL. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení.

Orientační ceník produktů

Podívejte se na orientační ceník vybraných produktů nebo nás kontaktujte pro kompletní nabídku.

Windows Server CAL

Přístupové licence, které jsou vyžadovány pro všechny uživatele a zařízení využívající Windows Server. Licence opravňuje uživatele či zařízení k jeho přístupu. Windows Server User i Device CAL jsou vždy vydávány ve verzích, které jsou shodné s verzí Windows Serveru. Avšak jejich využití může být i na verze starší, než je aktuální verze CAL, tzv. právo na downgrade. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení. Specifickou možností je služba vzdálené plochy tzv. Remote Desktop Services (RDS), která umožnuje vzdáleně přistupovat k hostiteli. Ovšem i pro tuto službu je potřeba pořízení přístupových licencí dle počtu uživatelů či zařízení.

Přehled přístupových licencí

 • Windows Server 2022 User/Device CAL
 • Windows Remote Desktop Server 2022 User/Device CAL
 • Windows Server 2019 User/Device CAL
 • Windows Remote Desktop Server 2019 User/Device CAL

Licence pro firmy

od 10 ks

Cena na míru dle počtu kusů

Orientační ceny Windows Server CAL


Trh MSRP PREDNY SLM cena max. Ušetříte min.


MS Used
Windows Server 2022 User CAL yes yes 1 292 Kč1 006,5 Kč22,1 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2022 Device CAL yes no 1 002 Kč931,86 Kč7 % Koupit Získat nabídku
Windows Remote Desktop Server 2022 1 User CAL yes no 4 086 Kč 3 799,98 Kč7 % Koupit Získat nabídku
Windows Remote Desktop Server 2022 1 Dev CAL yes no 4 086 Kč3 799,98 Kč7 % Koupit Získat nabídku
Windows Server 2019 User CAL no yes 1 292 Kč842 Kč34,8 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2019 Device CAL no yes 1 002 Kč667 Kč33,4 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2019 Remote Desktop Services User CAL no yes 4 086 Kč 3 334 Kč18,4 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2019 Remote Desktop Services Device CAL no yes 4 086 Kč3 229 Kč21 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2016 User CAL no yes 1 292 Kč526 Kč59,3 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2016 Device CAL no yes 1 002 Kč351 Kč65 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2016 Remote Desktop Services User CAL no yes 4 086 Kč2 457 Kč39,9 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2016 Remote Desktop Services Device CAL no yes 4 086 Kč2 457 Kč39,9 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2012 User CAL no yes 1 292 Kč261 Kč79,8 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2012 Device CAL no yes 1 002 Kč261 Kč74 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2012 Remote Desktop Services User CAL no yes 4 086 Kč933 Kč77,2 %Koupit Získat nabídku
Windows Server 2012 Remote Desktop Services Device CALno yes 4 086 Kč 933 Kč77,2 %Koupit Získat nabídku

*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, jsou orientační a nezávazné. Ceny se mění na základě dostupnosti a času. Prosím kontaktujte nás pro aktuální ceny požadovaných produktů.

MS = tzv. „nové licence“ z distribučního trhu regulovaného společností Microsoft

Used = tzv. „druhotné“ licence z volného trhu

Exchange Server CAL

Přístupové licence, které jsou vyžadovány pro všechny uživatele a zařízení využívající Windows Exchange Server. Poskytuje uživatelům či zařízením právo vstupu do poštovního serveru a jeho plnohodnotného využití. Existují zde dva typy licencí CAL, z nichž obě splňují funkčnost s oběma edicemi serveru. Jedná se o Standard CAL a Enterprise CAL. Licence Enterprise CAL je prodávána jako doplněk ke Standard CAL a umožňuje uživatelům využití více funkcí serveru. Dále se dělí na User CAL a Device CAL. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení. Verze CALů je vydávána společně s verzí Exchange Serveru, avšak jejich využití může být i na verze starší tzv. právo na downgrade.

Přehled přístupových licencí

 • Exchange Standard 2019 User/Device CAL
 • Exchange Enterprise 2019 User/Device CAL
 • Exchange Standard 2016 User/Device CAL
 • Exchange Enterprise 2016 User/Device CAL

Licence pro firmy

od 10 ks

Cena na míru dle počtu kusů

Orientační ceny Exchange Server CAL


Trh MSRP PREDNY SLM cena max. Ušetříte min.


MS Used
Exchange Standard 2019 User CALyes yes 2 621 Kč2 021 Kč22,9 %Koupit Získat nabídku
Exchange Standard 2019 Device CALyes yes 2 036 Kč1 679 Kč17,5 %Koupit Získat nabídku
Exchange Enterprise 2019 User CALyes yes 1 629 Kč1 305 Kč19,9 %Koupit Získat nabídku
Exchange Enterprise 2019 Device CALyes yes 1 273 Kč1 120 Kč12 %Koupit Získat nabídku
Exchange Standard 2016 User CALno yes 2 621 Kč1 649 Kč37,1 %Koupit Získat nabídku
Exchange Standard 2016 Device CALno yes 2 036 Kč1 547 Kč24 %Koupit Získat nabídku
Exchange Enterprise 2016 User CALno yes 1 629 Kč933 Kč42,7 %Koupit Získat nabídku
Exchange Enterprise 2016 Device CALno yes 1 273 Kč799 Kč37,2 %Koupit Získat nabídku

*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, jsou orientační a nezávazné. Ceny se mění na základě dostupnosti a času. Prosím kontaktujte nás pro aktuální ceny požadovaných produktů.

MS = tzv. „nové licence“ z distribučního trhu regulovaného společností Microsoft

Used = tzv. „druhotné“ licence z volného trhu

SharePoint Server CAL

Přístupové licence poskytující právo vstupu do serverového řešení SharePoint. Každý uživatel či zařízení musí pro přístup k serveru vlastnit tuto licenci. Řešení nabízí dva typy licencí CAL. Jedná se o Standard CAL a Enterprise CAL. Licence Enterprise CAL je prodávána jako doplněk ke Standard CAL a umožňuje uživatelům využití všech funkcí serveru naplno. Standard CAL nabízí základní funkce SharePoint Serveru. Dále už pak licencujeme stejně jako u ostatních serverových řešení společností Microsoft, a to variantou User CAL nebo Device CAL. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení. Verze CALů je vydávána společně s verzí SharePoint Serveru, avšak jejich využití může být i na verze starší tzv. právo na downgrade.

Přehled přístupových licencí

 • Sharepoint Server Standard 2019 User/Device CAL
 • Sharepoint Server Enterprise 2019 User/Device CAL
 • Sharepoint Server Standard 2016 User/Device CAL
 • Sharepoint Server Enterprise 2016 User/Device CAL

Licence pro firmy

od 10 ks

Cena na míru dle počtu kusů

Orientační ceny SharePoint Server CAL


Trh MSRP PREDNY SLM cena max. Ušetříte min.


MS Used
SharePoint Server Standard 2019 User CALyes yes 3 664 Kč1 865 Kč49,1 %Koupit Získat nabídku
SharePoint Server Standard 2019 Device CALyes yes 2 876 Kč1 865 Kč35,2 %Koupit Získat nabídku
SharePoint Server Enterprise 2019 User CALyes yes 3 257 Kč2 589 Kč20,5 %Koupit Získat nabídku
SharePoint Server Enterprise 2019 Device CALyes yes 2 494 Kč2 099 Kč15,8 %Koupit Získat nabídku
SharePoint Server Standard 2016 User CALno yes 3 664 Kč1 305 Kč64,4 %Koupit Získat nabídku
SharePoint Server Standard 2016 Device CALno yes 2 876 Kč1 305 Kč54,6 %Koupit Získat nabídku
SharePoint Server Enterprise 2016 User CALno yes 3 257 Kč1 679 Kč48,4 %Koupit Získat nabídku
SharePoint Server Enterprise 2016 Device CALno yes 2 494 Kč1 679 Kč32,7 %Koupit Získat nabídku

*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, jsou orientační a nezávazné. Ceny se mění na základě dostupnosti a času. Prosím kontaktujte nás pro aktuální ceny požadovaných produktů.

MS = tzv. „nové licence“ z distribučního trhu regulovaného společností Microsoft

Used = tzv. „druhotné“ licence z volného trhu

SQL Server CAL

Přístupové licence SQL CAL jsou vyžadovány při licencování modelu Server + CAL. Každý uživatel či zařízení u tohoto modelu licencování musí vlastnit CAL licenci. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení.

Přehled přístupových licencí

 • SQL 2016 User CAL
 • SQL 2014 User CAL
 • SQL 2014 Device CAL

Licence pro firmy

od 10 ks

Cena na míru dle počtu kusů

Orientační ceny SQL Server CAL


Trh MSRP PREDNY SLM cena max. Ušetříte min.


MS Used
SQL 2016 User CALno yes 5 674 Kč2 984 Kč47,4 %Koupit Získat nabídku
SQL 2014 User CALno yes 5 674 Kč1 755 Kč69,1 %Koupit Získat nabídku
SQL 2014 Device CALno yes 5 674 Kč1 755 Kč69,1 %Koupit Získat nabídku

*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, jsou orientační a nezávazné. Ceny se mění na základě dostupnosti a času. Prosím kontaktujte nás pro aktuální ceny požadovaných produktů.

MS = tzv. „nové licence“ z distribučního trhu regulovaného společností Microsoft

Used = tzv. „druhotné“ licence z volného trhu

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne

Přihlásit se k odběru novinek