Ochrana osobních údajů

Společnost

PREDNY SLM s.r.o., IČ: 079 72 571, sídlem Veselá 169/24, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 111197 (dále jen „Společnost“)


Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost používá osobní údaje, které shromažďuje, když používáte web nebo služby společnosti.Definice

Osobní údaje – jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou osobu, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby;


Zpracováním – se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je sběr, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením;

Správce – znamená společnost;


Zástupcem správce je Mgr. Martin Predný e-mail: m.predny @ prednyslm.eu;


Zpracovatel – znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;


Souhlas subjektu údajů – znamená jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým prostřednictvím prohlášení nebo jasným kladným opatřením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho nebo jí;


Příslušné právní a správní předpisy – znamenají NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecný předpis o ochraně údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů;Práva a povinnosti stran

Společnost zpracovává Osobní identifikační údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, kontaktní informace atd.), Fakturační údaje (podrobnosti o účtu, platební údaje), informace o společnosti (DIČ, jméno, adresa). Poskytnutí vašich osobních údajů subjektem údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy se společností. Subjekt údajů odpovídá za pravdivost a správnost všech osobních údajů.


Využitím našich služeb a uzavřením smluvního vztahu se společností dáváte společnosti výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Váš souhlas umožňuje společnosti používat vaše osobní údaje pro analytické, marketingové a personalizační účely, a proto je společnost oprávněna sdílet vaše data s partnery poskytujícími takové služby pro společnost.


Zpracování osobních údajů subjektu údajů se provádí s maximálním ohledem na zásady definované příslušnými zákony a předpisy, zejména pokud jde o to, že se osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávají zákonně, spravedlivě a transparentně. Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí mimo EU. Společnost může poskytnout osobní údaje třetí straně bez dalšího souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; pro marketingové účely; pro statistické účely; za splnění zákonné povinnosti. Právní základ pro zpracování osobních údajů je Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR); Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR); Dodržování zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR). Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů budou: Společnost, její dodavatelé a poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů. Společnost zpracovává vaše osobní údaje po nezbytnou dobu k plnění smlouvy a splnění zákonných povinností. Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz či omezení zpracování týkající se subjektu údajů nebo proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost, s dohledem.V Brně, 01. 10. 2019

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne