Optimalizace nákladů

a softwarové audity

Licencování bývá ve velkých organizacích často složité, protože je třeba skloubit znalosti právní, ekonomické i technické. A právě na těchto rolích je naše společnost postavena. Zjistíme aktuální stav infrastruktury a licencí ve vaší organizaci a navrhneme ekonomicky výhodné řešení založené na hluboké znalosti licenčních podmínek a vašich potřebách.

Jak lze snížit náklady na licence?

On-premise licence nebo hybridní licencování

Použitím on-premise licencí nebo hybridního licencování lze zachovat všechny potřebné funkce a snížit náklady o desítky procent.

Potřebujete více informací?

Řekněte nám, jaké služby nebo produkty využíváte a my vám zašleme základní návrhy optimalizace.

1 mil.+
Prodaných licencí
z volného trhu skupinou PREO/PREDNY SLM
40 %
Průměrná úspora
při použití hybridních řešení PREDNY SLM
16+
Let na trhu
a nespočet spokojených zákazníků

Jak začít?

Pro výběr vhodného plánu nebo pro návrh licencování na základě skutečných potřeb Vaší organizace je vhodné začít softwarovým auditem.

Softwarový audit

Audit softwaru je nezávislé zjištění stavu existujících licencí a používaného softwaru v organizaci. Slouží jako podklad pro možnou optimalizaci nákladů. Díky softwarovému auditu se můžete vyhnout vysokým pokutám vyplývajícím z nedostatečného licencování nebo používání nelegálního softwaru a zároveň může být během auditu softwaru také zjištěno nadměrné množství licencí, které jsme schopni vykoupit.

Jak softwarový audit probíhá?

1. Rekogniční etapa

Zjistíme aktuální stav softwarových licencí a hardwaru, definujeme uživatelské skupiny a získáme schéma IT infrastruktury celé organizace.

2. Návrhová etapa

Na základě získaných informací vytvoříme konkrétní návrh licenční infrastruktury, včetně vhodných verzí a distribučních kanálů pro vybraný software.

3. Realizační etapa

V rámci realizace odkoupíme přebytečné a dodáme chybějící licence nebo předplatné. Optimalizujeme IT infrastrukturu, díky čemuž dokážeme ušetřit desítky procent nákladů.

Pro zjištění stavu využíváme nástroje vyvinuté PREDNY SLM a společnosti Microsoft nebo
Snow software. V případě zájmu můžeme službu rozšířit o párování nabývacích titulů a potvrzení legitimity licencování (vyžaduje přístup k účetním záznamům).

Neplaťte zbytečně za software, který nevyužíváte

Díky softwarovému auditu můžete získat významné finanční prostředky prodejem přebytečného, v organizaci nepotřebného, softwaru.

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne