Případová studie

Legální druhotné licence jedině s kompletní dokumentací

Povodí Odry

image.alt.c31c

70 %

Úspora

3,45 mil. Kč

Absolutní úspora

Legální převod licencí je pro nás samozřejmostí

Zákazník

Povodí Odry

Povodí Odry se zabývá správou vodních toků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Jako státní podnik si počínal s péčí řádného hospodáře a již dopředu věděl, že aktuálně nejvýhodnější variantou pořízení kancelářského balík 2016. Tato verze má stejnou dobu podpory jako v době soutěže aktuální verze 2019, od které se zároveň funkčně téměř neliší.
 

Webové stránky: www.pod.cz

Odvětví: státní správa
Zadání a cíl

Kancelářské balíky Office

V prosinci 2020 vypsalo Povodí veřejnou zakázku na Dodávku druhotného software MS Office 2016, kde si však kladlo jako podmínky dodání předložení kompletního řetězce držitelů licence, zaslání tzv. Transfer sheets na centrálu Microsoftu i potvrzení o deinstalaci softwaru.


Státní podnik Povodí Odry požadoval dodání výrobcem podporované verze kancelářského balíku MS Office Suite 2016 pro celkem 270 stanic v rámci organizace.

Řešení

Pozor na příliš nízkou cenu licencí

Jelikož levnější „dodavatelé“, kteří se výběrového řízení zúčastnili, nebyli schopni prokázat potřebné dokumenty k legálnímu převodu licencí (pravděpodobně jimi vůbec nedisponovali), přišla řada na 100% transparentní dokumentaci od PREDNY SLM. V dodávce jsme kromě požadovaného zajistili také informování výrobce softwaru o transferu a umožnili Povodí Odry správu licencí pomocí naší online platformy pro správu licencí – Software Trading Platform.

Úspora

Celkové úspory přesahují 70 % a v absolutní částce představují úsporu více než 3,45 miliony korun.

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne