Případová studie

Komplexní a legální softwarové řešení pro kritickou infrastrukturu

50 %

Úspora

1, 9 mil. Kč

Absolutní úspora

Integrace se stávajícím řešením

Najít vhodné softwarové řešení pro jednu z největších organizací kritické infrastruktury na Moravě byla pro společnost PREDNY SLM výzva, která se neodmítá.
Zadání a cíl

Microsoft SharePoint Server Standard pro 725 uživatelů

Zařízení v rámci veřejné zakázky požadovalo z důvodu migrace a zachování kompatibility se stávajícím systémem dodávku 725 ks legálního softwarového řešení v nejnovější verzi a edici Standard. Zároveň pro umožnění budoucího provedení upgradu stávající e-mailové platformy Exchange 2016 na nejnovější verzi z důvodu vyšší bezpečnosti, integrovatelnosti a kompatibility s poptávaným řešením centralizované plánovací a komunikační platformy ZZS JmK, zařízení požadovalo, aby poptávané přístupové licence tento upgrade taktéž umožňovaly. 


Cílem projektu bylo provedení upgradu na novější, bezpečnější, a hlavně kompatibilní řešení se stávající verzí Microsoft SharePoint Foundation 2013.

Zákazník

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči v regionu o rozloze 7.195 kilometrů čtverečních s 1,2 milionu obyvatel. Jihomoravská zdravotnická záchranná služba má 23 výjezdových základen a zaměstnává více než 600 lidí. Denně mají záchranáři v kraji až 350 výjezdů. ZZS JMK hledala nový software, který by zachoval kompatibilitu s aktuálně využívajícím systémem Microsoft SharePoint Foundation 2013 pro 725 uživatelů.
Webové stránky: www.zzsjmk.cz
Odvětví: Zdravotnictví
Řešení

Integrace a kompatibilita se stávajícím řešením? Pro PREDNY SLM žádný problém...

Zadavatel kladl velký důraz na kompatibilitu dodaných licencí. Společnost PREDNY SLM zajistila instalaci nového serveru SharePoint Server 2019 s nastavením místní sítě včetně AD, instalace SharePoint Serveru, následné migraci a export původních dat do nového řešení, testování funkčnosti nového systému a konečně i nasazení do ostrého provozu.


Nákupem a využitím 725 Core CALů a následným upgradem na Microsoft Exchange Server 2019 z volného trhu uspořila Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje prostředky, které může investovat do dalších oblastí, kde jsou peníze potřebné.

Úspora

Celkové úspory dosahují 50 % a v absolutní částce představují úsporu více jak 1,9 mil. Kč oproti Select D.

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne