Případová studie

Komplexní a legální softwarové řešení pro kritickou infrastrukturu

50 %

Úspora

1, 9 mil. Kč

Absolutní úspora

Integrace se stávajícím řešením

Najít vhodné softwarové řešení pro jednu z největších organizací kritické infrastruktury na Moravě byla pro společnost PREDNY SLM výzva, která se neodmítá.
Zákazník

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči v regionu o rozloze 7.195 kilometrů čtverečních s 1,2 milionu obyvatel. Jihomoravská zdravotnická záchranná služba má 23 výjezdových základen a zaměstnává více než 600 lidí. Denně mají záchranáři v kraji až 350 výjezdů. ZZS JMK hledala nový software, který by zachoval kompatibilitu s aktuálně využívajícím systémem Microsoft SharePoint Foundation 2013 pro 725 uživatelů.
Webové stránky: www.zzsjmk.cz
Odvětví: Zdravotnictví
Zadání a cíl

Microsoft SharePoint Server Standard pro 725 uživatelů

Zařízení v rámci veřejné zakázky požadovalo z důvodu migrace a zachování kompatibility se stávajícím systémem dodávku 725 ks legálního softwarového řešení v nejnovější verzi a edici Standard. Zároveň pro umožnění budoucího provedení upgradu stávající e-mailové platformy Exchange 2016 na nejnovější verzi z důvodu vyšší bezpečnosti, integrovatelnosti a kompatibility s poptávaným řešením centralizované plánovací a komunikační platformy ZZS JmK, zařízení požadovalo, aby poptávané přístupové licence tento upgrade taktéž umožňovaly. 


Cílem projektu bylo provedení upgradu na novější, bezpečnější, a hlavně kompatibilní řešení se stávající verzí Microsoft SharePoint Foundation 2013.

Řešení

Integrace a kompatibilita se stávajícím řešením? Pro PREDNY SLM žádný problém...

Zadavatel kladl velký důraz na kompatibilitu dodaných licencí. Společnost PREDNY SLM zajistila instalaci nového serveru SharePoint Server 2019 s nastavením místní sítě včetně AD, instalace SharePoint Serveru, následné migraci a export původních dat do nového řešení, testování funkčnosti nového systému a konečně i nasazení do ostrého provozu.


Nákupem a využitím 725 Core CALů a následným upgradem na Microsoft Exchange Server 2019 z volného trhu uspořila Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje prostředky, které může investovat do dalších oblastí, kde jsou peníze potřebné.

Úspora

Celkové úspory dosahují 50 % a v absolutní částce představují úsporu více jak 1,9 mil. Kč oproti Select D.

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne