Reference

PREDNY SLM, jako součást skupiny PREO, je jedním z největších evropských distributorů nových a druhotných softwarových licencí. Naše licence jsou všude tam, kde je potřeba 100% legálnost, vysoká kvalita a důraz na úsporu finančních prostředků.

Mezi naše klienty patří mnoho subjektů z veřejné sféry, nadnárodní korporace i lokální firmy. Naši klienti působí v oblastech zdravotnictví (nemocnice, sítě klinik, záchranné služby…), výroby (strojírenství, těžký i lehký průmysl), stavebnictví, dopravy, médií, ICT a patří mezi ně i mnoho správních nebo samosprávních organizací.

Mnoho dalších referencí, vč. těch ze soukromého sektoru, stejně jako hlubší informace o jednotlivých projektech poskytujeme na vyžádání.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

CKTCH naplánovalo v letech 2020-2021 komplexní upgrade IT infrastruktury, kde se v rámci zadání objevily požadavky na dodávku serverových licencí vč. SA. Dodávkou Exchange a SharePoint serverů s 3 letou SA a kombinací s perpetuálním řešením přístupových licencí Core CAL a kancelářského balíku Office 2016 Pro Plus a OS Windows Enterprise LTSC 2019 došlo k enormním úsporám a zároveň naplnění všech požadavků na zabezpečení provozu a funkčnost. V rámci další spolupráce PREDNY SLM pomáhá také s deploymentem a upgradem všech stanic v síti.

Hybridní licencování
60 %
Úspora
2,0 mil. Kč
Absolutní úspora

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice v Českých Budějovicích jako jeden z prvních subjektů ve veřejném sektoru využil možnosti získání legálních licencí z volného trhu, když tuto možnost výslovně připustil ve Výzvě k podání nabídky na pořízení 500 licencí sady Office s korektním uvedením všech nezbytných podmínek, které musí být splněny při převodu softwarových licencí z volného trhu. Pokračující spolupráce je důkazem o spokojenosti obou stran.

Nadlimitní veřejná zakázka
55 %
Úspora
2,5 mil. Kč
Absolutní úspora

Město Znojmo

Městský úřad Znojmo se rozhodl vzhledem k rostoucím nákladům na softwarové produkty a bezpečnostní rizika upgradovat a sjednotit své operační systémy na verzi Windows 10 Pro. PREDNY SLM oproti požadavkům poskytl vyšší edici, Windows 10 Enterprise s možností využití i edice Professional, a to za bezkonkurenční cenu. Nabízené řešení zajišťuje lepší mobilitu licencí, správu a instalaci/aktivaci požadovaných produktů ve srovnání s původně poptávanou retailovou verzí. O projekt se zajímala i Česká televize a regionální Deník.

Vyšší než poptávaná edice
80 %
Úspora
1,7. mil Kč
Absolutní úspora

LUKOIL

Společnost LUKOIL Romania požadovala software pro správu projektů. Prostřednictvím místního partnera jsme byli schopni nabídnout licence Microsoft Project Professional 2019 vč. přístupové CAL licence a doložit transparentní a kompletní dokumentaci k převodu. Opět tak bylo potvrzeno, že model obchodu s druhotnými licencemi, pokud je prováděn transparentně a s kompletní dokumentací, může nabídnout efektivní řešení i pro takové korporace, jako je Lukoil.

Transparentní dokumentace
Distribuce přes partnera
40 %
Úspora

Lékařská univerzita v Bukurešti

Univerzita medicíny Carol Davily, využívá zázemí více než 20 klinik v Bukurešti, byla založena v roce 1857 a patří k nejprestižnějším v Rumunsku i v celé východní Evropě. Aby mohla univerzita využívat výhod Academic licencování Microsoft, potřebovala podkladové licence k OS Windows. Namísto poptávaného OEM Windows 10 Pro jsme dodali edici vyšší, Windows 10 Enterprise. Celá dodávka licencí byla také podrobena softwarovému auditu společnosti Microsoft, kterým úspěšně prošla. Opět se tedy potvrdilo, že jsou licence dodávané PREDNY SLM zcela právně nezávadné a splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost dodání

Úspěšný softwarový audit
Distribuce přes partnera
40 %
Úspora

Kontaktujte nás