Tým

Mgr. Martin Predný

CEO

Martin vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a během studií vstoupil jako společník do digitální a marketingové agentury. Pro klienta pomohl vybudovat velmi úspěšnou online projekt, který se jako jeden z prvních v ČR prodejem druhotného softwaru zabýval. V rámci spin-offu se podílel také na expanzi projektu do 12 zemí EU. Po téměř deseti letech se Martin rozhodl své podíly v těchto e-retailových společnostech prodat a založil PREDNY SLM, firmu, která se i díky spojení s PREO Software stala jedním z celoevropských leaderů na poli licencování korporátních firemních infrastruktur.

Ing. Stanislav Doros

CTO

Stanislav vystudoval chemii na VUT v Brně. Během studií se však rekvalifikoval jako Softwarový licenční poradce, což obnášelo hlubokou znalost práv na užívání produktů, licenčních pravidel, PCA, zákonů o ochranných známkách a autorských právech. Pomáhá poskytovat našim zákazníkům legální a optimální řešení.
„Každá společnost je svou povahou uzavřeným systémem, jenž má určité vstupy a výstupy. Jako inženýr je mým primárním cílem pochopit všechny interní procesy, určit celkový výkon, obchodní funkce a postupně vylepšovat všechny komponenty a mechanismy firmy.”

Mgr. Martin Melišek

advokát

Martin vystudoval právo v Brně, také na Masarykově univerzitě. Poté, co ukončil koncipienturu v advokátní kanceláři a složil advokátní zkoušky, založil vlastní advokátní kancelář. Martin se specializuje na všeobecné obchodní právo, právo duševního vlastnictví – autorské právo, licenční právo a mj. také na právo veřejných zakázek.

Ing. Petr Konečný

Business Development

Petr byl již během studií na dopravní fakultě v Pardubicích aktivní v obchodní sféře B2B i B2C v České republice a později i v dalších zemí Evropy. Spolupracoval s koncovými i B2B zákazníky od jednotlivců až po velké korporace. Naposledy působil v nadnárodní logistické firmě v procesním a projektovém managementu, kde se podílel na migracích WMS a WLM systémů. V Evropě se poprvé setkal s druhotnými licencemi a téma ho zaujalo natolik, že se stal členem našeho Business Development týmu.

Radek Petr

Business Development

Radek nasbíral mnoho zkušenosti jako Account manager v marketingové agentuře s klienty různých velikostí – od malého českého živnostníka po velkou společnost s globálním dosahem. Vzhledem k technické povaze vzdělání a obchodním zkušenostem rozšířil náš team o další zkušenosti. S licencemi z volného trhu se setkal až u nás a s obrovským nadšením nás označil jako věrozvěsty, kteří se nebojí šířit nový přístup v léta rigidním obchodu se softwarovými licencemi.

Bc. Soňa Balážová

Bussines Assistant

Soňa je studentkou navazujícího studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Studium je specializované na marketing, takže v PREDNY SLM má mimo jiné na starosti rozvíjení komunikačních kanálů společnosti. Dále se také zaměřuje na přípravu dokumentů, smluv a obchodních podkladů pro obchodní tým.

Dominik Linduška

Fullstack Development Lead

Dominik s Martinem spolu působili již v digitální agentuře, přičemž následně Dominik čerpal zkušenosti jako developer v mezinárodním rychle rostoucím start-upu. Když přišla možnost vést vlastní projekt, konkrétně vývoj platformy SWTP.eu, okamžitě se příležitosti chopil a od té doby vede vývojový tým v PREDNY SLM.

Kontaktujte Dominika:

Kontaktujte nás