Druhotné licence z volného trhu

Druhotné softwarové licence (nebo použité licence) jsou stále ty stejné softwarové licence, které kupujete z distribuce Microsoft a spravujete ve Vašem VLSC účtu. Jediným rozdílem mezi licencemi z volného trhu a těmi novými je cena. Jedná se o totožný produkt, ale pokud se rozhodnete pro licence z volného trhu, můžete ušetřit až 80 % z ceny.

Jak to funguje?

Obchod s používanými počítačovými programy je prohlášen za zákonný

zaznělo v rozhodnutí Soudního dvoru EU C-128/11, založeném na směrnici 2009/24. Pokud již trvalou, plně zaplacenou licenci k softwaru nepotřebujete, můžete ji prodat bez jakýchkoli omezení ze strany výrobce.

Kolik můžete ušetřit?

Podívejte se na orientační ceník nebo nás kontaktujte pro aktuální nabídku.

1 mil.+
Prodaných licencí
z volného trhu skupinou PREO/PREDNY SLM
40 %
Průměrná úspora
při použití hybridních řešení PREDNY SLM
16+
Let na trhu
a nespočet spokojených zákazníků

Pravidla pro přeprodej licencí

Ve Směrnici EU 2009/24/EC, v čl 4., odst. 2., nalezneme ustanovení, které říká, že prvním prodejem softwaru zaniká právo autora na kontrolu jeho dalšího prodeje (dochází k tzv. vyčerpání práva).


V případě vyčerpání práva se jedná o situace, kdy nositel práva k softwaru uvede konkrétní rozmnoženiny softwaru na trh, čímž „vyčerpá“ své právo k této rozmnoženině. Jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy, nemůže autor do budoucna omezovat či zakazovat další přeprodej a následnou distribuci těchto softwarových rozmnoženin.


Shrnutí legislativy, judikatury a další názory na licence z volného trhu:

Pravidla převodu licencí v kostce

 • První nabyvatel zakoupil licence se souhlasem nositele autorských práv.
 • První nabyvatel zakoupil licence ve státu Evropské unie, resp. EHP.
 • První nabyvatel zajistí, že jsou licence odinstalovány, nejsou používány a znemožní jejich použití v budoucnu.
 • Licence byly jak původním, tak novým nabyvatelem úplně zakoupeny, nikoliv pronajímány.
 • Na licencích neváznou žádná práva třetích stran.

Pouze kompletní dokumentace zaručuje bezproblémový průchod softwarovým auditem ze strany výrobce

Záruky jistoty při převodu

V souladu s výše zmíněnými standardy jsou všechny převody licencí prostřednictvím PREDNY SLM doprovázeny kompletní a transparentní dokumentací, a to vč. prohlášení prvních nabyvatelů

Multilicenční kontrakty

Obchodujeme výhradně s licencemi pocházejícími z multilicenčních kontraktů. Díky tomu můžeme ručit za původ licencí.

Kompletní řetězec vlastníků

Ke každému převodu dodáváme kompletní řetězec všech předchozích držitelů licence, díky čemuž je možno při auditu vždy doložit původ licenc

Screenshoty z původního VLSC

Licence přímo vykupujeme, takže na rozdíl od ostatních „prodejců“ dokládáme existenci zápisu licencí do původního VLSC účtu.

Transparentnost převodů

Dodáváme všechny identifikační údaje původního nabyvatele ke každému převodu licencí, čísla smluv, licencí i objednávek a veškerou potřebou dokumentaci.

Bezpečnost a audity

Procesy výkupu jsou pravidelně auditovány a transakce jsou publikovány do bitcoinového blockchainu.

Snadná správa

Elektronické platforma pro správu licencí SWTP™ přináší vyšší komfort pro správu licencí než VLSC/Business účty Microsoft.

Pozor na šedé prodejce!

Na trhu se kromě prodejců jasně padělaných nebo zcizených (lze většinou poznat podle nápadně nízké ceny) pohybují také tzv. šedí prodejci, kteří tvrdí, že prodávají „legální licence“. Často se takoví prodejci schovávají za licence typu ESD (electronic software distribution), CoA štítky, různé další certifikáty nebo prohlášení, kterým se snaží zákazníkům vnutit myšlenku, že je vše legální a že na sebe přebírají veškerou odpovědnost v případě problému. Velmi dobře však vědí, že autorský zákon aplikuje tzv. presumpci viny, když prokázat legální nabytí musí vždy uživatel. To znamená, že pokud se licence ukáže při auditu jako nelegální (nebo neexistující), musí tento uživatel podle autorského zákona zaplatit autorovi softwaru cenu za daný software obvyklou a k tomu dvojnásobek této ceny jako pokutu. A navíc bude muset uživatel zaplatit i náklady za provedení softwarového auditu.

Na co si dát pozor!

 • Vždy žádejte kompletní dokumentaci
 • Aktivační klíč nebo štítek CoA není nositelem licence
 • Záruka prodejce vás nezbavuje odpovědnosti
 • Pozor na nesmyslně nízké ceny

Má tedy samotná záruka prodejce nějaký význam?

Většinou bohužel ne.

Z praxe víme, že mnoho pochybných prodejců přestane v průběhu času existovat. A pokud ne, po zaplacení všech pokut a nákladů je teprve možné domáhat se na tomto prodejci náhrady škody. Většinou se podobné případy u soudu táhnou několik let.

Ostatní software (omezená dostupnost):

 • Adobe Photoshop CS6, Illustrator CS6 (většinou v GER jazykových verzích)
 • Oracle Database Enterprise Edition 12c
 • Oracle Internet Application Server Ent. Edition 11g
 • Veeam VMware Backup & Recovery
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Dynamics 2015

FAQ

Časté dotazy k převodům licencí

Je nákup a prodej použitých softwarových licencí legální?

Ano, obchod s použitým softwarem, který byl poprvé uveden na trh v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru se souhlasem autora, je legální. Evropský soudní dvůr o tom rozhodl ve svém rozsudku ze dne 3. 7. 2012. Všechny relevantní rozsudky Evropského soudního dvora a nacionálních soudů o legitimním obchodu s použitými softwarovými licencemi naleznete mj. na našem webu

Chcete vědět více?

Jaký je rozdíl mezi výrazy použitý software, druhotný software, second-hand software nebo software z volného trhu?

Žádný, jde o různá pojmenování situace u softwaru, kdy již byla vyčerpána práva na kontrolu dalšího prodeje kopií softwaru ze strany výrobce.

Chcete vědět více?

Musí výrobce softwaru souhlasit s převodem licence?

Ne. Souhlas příslušného výrobce k prodeji použitých softwarových licencí není podle rozsudku SDEU nutný. Autorské právo výrobce je vyčerpáno prvním prodejem jeho softwarových kopií v EU.

Chcete vědět více?

Je nákup použitého softwaru ve srovnání s nákupem nového softwaru nějak nevýhodný?

Software, na rozdíl od hardwaru, nepodléhá žádnému opotřebení. Použité licence se proto funkčně neliší od nových. Kupujícímu tak nevznikají ve srovnání s novým softwarem žádné nevýhody. Naopak, mnoho verzí softwaru, které jsou stále používány ve firmách již nejsou k dispozici jako nové. Jediným způsobem, jak tyto licence získat, je sekundární trh se softwarovými licencemi.

Chcete vědět více?

Mohu použít svůj účet VLSC ke správě svých licencí z volného trhu?

Pravděpodobně ne. VLSC účet a podobné jsou nástrojem výrobce pro správu a evidenci zakoupených licencí. Zápis do tohoto účtu je však nenárokový a výrobce, jelikož je jeho právo již vyčerpáno, nemá zájem na zápisu licencí z volného trhu do svých platforem. Proto jsme vyvinuli naši platformu Software Trading Platform™ (SWTP). SWTP vám přináší nejméně stejné funkce jako VLSC a také můžete licence znovu převést na nového vlastníka nebo je nám prodat zpět. Další informace o SWTP.

Chcete vědět více?

Mohu také provádět aktualizace použitého softwaru?

Ano. I jako několikátý kupující můžete pokračovat v provádění aktualizací u příslušného výrobce softwaru v souladu s jeho licenční politikou.

Chcete vědět více?

Ve kterých zemích může být použitý software prodáván?

Podle rozsudku SDEU ze dne 3. července 2012 je obchod s použitým softwarem povolen ve všech zemích EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

Chcete vědět více?

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne