Legal
26.03.2021

Vyčerpání autorského práva

Počítačový program je výsledkem tvůrčí činnosti jeho autora a jako takový je chráněný právem autorským. Na úrovni ČR se jedná o zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Na komunitární úrovni je to směrnice 2009/24/ES ze dne 23. 4. 2009, o právní ochraně počítačových programů. Užívání počítačového programu autor umožňuje licenční smlouvou, na základě které autor svým zákazníkům přenechává užívací právo ke konkrétní softwarové rozmnoženině.

Evropská doktrína zakotvuje princip tzv. vyčerpání práva autora na rozšiřování (viz. čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES), které upravuje podmínky, za kterých autor již nemá právo kontrolovat další prodej licence k softwarové rozmnoženině. Jedná se o kompromis mezi ekonomickými zájmy autora softwaru a právy nabyvatele licence s touto licencí volně nakládat.


Tato problematika se dostala do popředí s technologickým rozvojem, který distribuci softwaru zbavil závislosti na fyzických nosičích. Zatímco v době spjatosti softwarové rozmnoženiny s fyzickým nosičem nepředstavovala doktrína vyčerpání práva autora na rozšiřování softwarové rozmnoženiny žádný zásadní problém a byla obecně akceptována, s rozvojem distribuce prostřednictvím stažení instalačních médií z webových stránek (nejčastěji výrobce softwaru) začaly spory nabývat na intenzitě. Licenční podmínky totiž často obsahovaly (a stále často obsahují) ujednání vylučující možnost dalšího převodu licence.

Prolomení institutu vyčerpání

Tato ujednání byla trhem považována za prolomení institutu vyčerpání práva autora na rozšiřování, v důsledku čehož byla napadána. Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 3. 7. 2012, ve věci C-128/11 (UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.) potvrdil aplikaci doktríny vyčerpání práva autora na rozšiřování softwarové rozmnoženiny i u rozmnoženin stažených z internetu.

Obecné podmínky aplikace principu vyčerpání práva autora na rozšiřování a náležitosti dalšího převodu licence vykrystalizovaly v následující pravidla:

  • Licence byly zakoupeny se souhlasem nositele autorských práv a byly plně zaplaceny.
  • Licence byly uvedeny na trh v EU, EHS nebo Švýcarsku.
  • Původní držitel zajistí odinstalování licencí a zamezí jejich použití (i v budoucnu).
  • Licence nejsou omezeny časem (jsou trvalé).
  • Na licencích neváznou žádná práva třetích stran.

Na výše uvedené rozhodnutí následně navazovala další judikatura ESD zabývající se dílčími otázkami souvisejícími s obchodem s licencemi, např. možností pořizování a prodeje záložních rozmnoženin (což je v dnešní době otázka takřka obsolentní), atd.


Německá právní a judikatorní praxe řešila v souvislosti s převodem licence další související otázky, které vyvstaly při praktické aplikaci principu vyčerpání, např. možnost převodu a rozdělení tzv. multilicencí (Rozsudek německého Spolkového soudního dvora ze dne 11. 12. 2014, věc I ZR 8/13), možnosti převodu tzv. OEM licencí (Rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ze dne 6. 7. 2000, věc I ZR 244/97).

Lze uzavřít, 

že judikatura dospěla k závěru, že splněním všech výše stanovených podmínek získává nový nabyvatel licence k softwarové rozmnoženině totožná práva, jako měl původní nabyvatel této licence, a tudíž se nový nabyvatel stává řádným uživatelem softwarové rozmnoženiny.

Podobné články

Druhotný software a licence v e-shopech Druhotný software a licence v e-shopech
29.11.2021
Jak poznat nelegální druhotné licence v e-shopech? Poznejte TrustedOne.cz – e-shop s legálními druhotnými licencemi od PREDNY SLM.
Celý článek
Tzv. nové a druhotné licence jsou to samé, rozhodl ÚOHS Tzv. nové a druhotné licence jsou to samé, rozhodl ÚOHS
15.11.2021
ÚOHS se přiklonil na stranu PREDNY SLM a potvrdil legalitu druhotných licencí. Druhotné licence a tzv. nové licence jsou totožné.
Celý článek
Francie zakázala užívání Microsoft 365 Francie zakázala užívání Microsoft 365
18.10.2021
Francie zakázala svým ministerstvům používat předplatné Microsoft 365 a Office 365. Zjistěte, v čem spočívají problémy a jaké jsou alternativy.
Celý článek

Další články

Proč upgradovat Exchange Server na verzi 2019?
Proč upgradovat Exchange Server na verzi 2019?
20.06.2022
Nová verze Exchange Serveru vyjde v druhé polovině roku 2025. Zjistěte, jaké jsou důvody a proč je právě teď vhodné pořídit Exchange Server 2019.
Celý článek
Licencování Microsoft SharePoint
Licencování Microsoft SharePoint
06.06.2022
Zjistěte, jaké jsou rozdíly v licencování SharePoint Online a v on-premise řešení. Uvnitř najdete ceny druhotných licencí, díky kterým ušetříte. ...
Celý článek
PREDNY SLM partnerem konferencí zaměřených na Cloud Computing
PREDNY SLM partnerem konferencí zaměřených na Cloud Computing
25.04.2022
Stali jsme se partnerem těch nejzajímavějších konferencí zaměřených na Cloud Computing 2022 s tématem: Hybridní licencování v cloudu.
Celý článek

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne

Přihlásit se k odběru novinek