Legislativa a judikatura
07.09.2023

Jak se bránit podvodným prodejcům licencí (2/2)

V druhém díle článku se společně podíváme na nejčastější triky podvodných prodejců a další rizika, kterým je dobré předcházet.

Nejčastější triky podvodných prodejců

Výše jsme si řekli, jak je důležité při nákupu softwaru minimalizovat rizika spojená s vadným plněním. Nyní již i víte, jak hodnotit dokumentaci. Pojďme se teď podívat, jaká jsou ty největší vadné praktiky, s kterými se u některých dodavatelů můžete setkat?


Z našeho pohledu jedním z největších rizik v oblasti nákupu softwarových licencí je situace, kdy dodavatel není schopen prokázat splnění požadavků pro převoditelnost licencí. Požadavky pro převoditelnost licencí najdete v našem minulem článku zde. Na trhu se vyskytují subjekty, které neplní informační a dokumentační povinnosti, což zvyšuje riziko vadného plnění. 


Pokud potenciální dodavatel není schopen dodat kompletní a transparentní dokumentaci o převodu licencí, měl být vám vyskočit v hlavě červený výstražný vykřičník. Základní přehled rizikových a vadných praktik vyskytujících se zejména u prodejců působících v různých e-shopech jsme již shrnuli v článku zde.


Z pohledu veřejných zakázek je situace obdobná. Vzhledem k tomu, že nedodání řádné dokumentace představuje vadné plnění, je častým jevem, že dokumentace dodávaná některými dodavateli je zadavateli zcela správně vyhodnocena jako nedostatečná, pročež dochází k vyloučení těchto účastníků, případně k neuzavření smlouvy o dodávce. Jako příklad uvádíme několik zadávacích řízení, ve kterých bylo plnění dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou vyhodnoceno jako nesplňující podmínky pro řádné plnění – např. Veřejná zakázka na dodání produktu Office pro Povodí Odry, veřejná zakázka Kraje Vysočina, případně veřejná zakázka města Žďár nad Sázavou, kdy v rámci veřejné zakázky došlo k vyloučení většiny účastníků.


V rámci veřejných zakázek se nejčastěji potkáváme se situací, kdy dodavatelé předkládají částečnou dokumentaci k původu licencí a např. prohlášení prvního nabyvatele, ale až ke konkrétní výzvě zadavatele, což samo osobě klade vysoké nároky na odbornou znalost zadavatele v této oblasti. Nejčastěji zcela chybí úplná identifikace všech mezitímních držitelů licence (tj. není prokázané, že dodavatel získal převáděnou licenci od osoby, která byla oprávněným držitelem převáděné licence). Doložení kompletního řetězce mezitímních držitelů licencí od prvního nabyvatele až po koncového uživatele je stěžejní, neboť při převodu licencí dochází k převodu samotné licenční smlouvy od prvního nabyvatele. Nakolik nikdo nemůže na druhého převést více práv, jak má, tak v případě, že není doložena souvislá řada převodců, není možno prokázat, že licence, která byla udělená autorem softwaru prvnímu nabyvateli, byla převedena na nového nabyvatele. Nejčastěji nastávají tyto dva scénáře:

  • Je doložena pouze identifikace původního nabyvatele, často včetně jeho prohlášení. Žádná další dokumentace doložena není.
  • Je doložena identifikace prvního nabyvatele, dodavatele a předchozího distributora dodavatele včetně dokumentace dokládající převod mezi nimi, přičemž chybí prokázání vazby mezi původním nabyvatelem a distributory – např. výkupní smlouva licencí, potvrzení o převodu licencí mezi prvním nabyvatelem a výkupcem těchto licencí.

V obou popsaných případech tak nelze než uzavřít, že převodová dokumentace není kompletní, a tudíž není prokázáno splnění podmínek převoditelnosti licencí.

Mimořádně nízké ceny? Bacha na ně!

Někteří prodejci nabízejí licence za neobvykle nízké ceny, které neodpovídají běžnému tržnímu prostředí. To může být pro vás dalším varovným signálem, že mohou být licence problematické.  Nabídky těchto prodejců se často vyznačují mimořádně nízkými cenami, které neodpovídají běžné situaci na trhu licencemi z volného trhu, kdy vzhledem k běžným výkupním cenám není možné nabízených cen dosáhnout, zvláště když dodavatelé nejsou přímými výkupci. Zde přichází v úvahu aplikace postupu dle ust. § 113 Zákona o zadávaní veřejných zakázek – tento postup je v případné mimořádně nízké nabídkové ceny upraven pro nadlimitní zakázky, nicméně je možno jej analogicky využít i u zakázek menšího rozsahu. Ust. § 113 stanovuje Zadavateli povinnost požádat o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny a v případě, že ho odpověď neuspokojí, tak dle § 113 odst. 6 může nabídku uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou vyloučit.


Pozor na dodávku MSDN klíčů

Dalším poměrně častým problémem je dodávka tzv. MSDN klíčů, které jsou vydávány za „nové“ licence. V případě dodávky MSDN klíčů zadavatel obdrží aktivační klíč, který mu technicky umožní software aktivovat a používat. K tomuto klíči ale výrobce nikdy neudělil licenci, která by mohla být předmětem převodu. V tomto případě nabyvatel neobdrží žádnou dokumentaci, leda s výjimkou faktury vystavené dodavatelem. Tyto MSDN klíče jsou dodávány za velmi výhodné ceny, často jako „balík“ 30 ks licencí, které se registrují např. na portál office. setup. com, či „balík“ 30 licencí na jeden klíč apod. Z analýzy veřejně dostupných údajů jsme zjistili, že vadné plnění tohoto typu bylo dodáno např. městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, viz. tweet místostarosty a rozhodnutí rady města (bod č. 6). Podobné parametry je možné vidět i u plnění pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, proto se domníváme, že obětí tohoto nekalého jednání může být i tato instituce.


Audit jako jedna z možností ověření legálnosti licencí

Nechali jste si udělat audit licencí? Skvělá zpráva! Jakékoliv ověření legálnosti zakoupených licencí je dobrým krokem. Nicméně je důležité říci, že i když daný audit potvrzuje legálnost licencí, nevyhnete se určitým rizikům. Auditor mohl zkoumat pouze podmínky převodu u prvního nabyvatele, ale splnění podmínek převodu ve vztahu k jednotlivým převodcům již mohl vynechat. Auditor se totiž vždy vyjadřuje ke skutečnostem, které dostal v zadání. Je proto nutné se podívat, jaký rozsah skutečností auditor zkoumal.


Všechno jde za nabyvatelem

Při výběru vhodného dodavatele nezapomínejte také na to, že všechny výše popsané postupy některých dodavatelů, jsou-li nabyvateli akceptovány, ve svých důsledcích nakonec dopadají na nabyvatele (čili na vás), kteří ve výsledku nedisponují důkazy prokazujícími řádné nabytí licencí a oprávněné užívání softwarových rozmnoženin. Buďte, proto obezřetní, komu svěřujete dodávku druhotných licencí, přejdete tak mnohým problémům.

Poptáváte licence z volného trhu a nevíte si rady?  Obraťte se na nás! Rádi vám vše objasníme.

Podobné články

Jak se bránit podvodným prodejcům licencí (1/2) Jak se bránit podvodným prodejcům licencí (1/2)
27.06.2023
Aby se zadavatelé mohli účinně bránit podvodným prodejcům licencí, je nezbytné, aby získali základní přehled o problematice jejich prodeje. S nákupem licencí z...
Celý článek
Druhotný software a licence v e-shopech Druhotný software a licence v e-shopech
29.11.2021
Jak poznat nelegální druhotné licence v e-shopech? Poznejte TrustedOne.cz – e-shop s legálními druhotnými licencemi od PREDNY SLM.
Celý článek
Tzv. nové a druhotné licence jsou to samé, rozhodl ÚOHS Tzv. nové a druhotné licence jsou to samé, rozhodl ÚOHS
15.11.2021
ÚOHS se přiklonil na stranu PREDNY SLM a potvrdil legalitu druhotných licencí. Druhotné licence a tzv. nové licence jsou totožné.
Celý článek

Další články

Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků
Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků
09.02.2024
Jak minimalizovat možnost cloudových rizik? Máme řešení.
Celý článek
Vše o změnách v licencování VMware
Vše o změnách v licencování VMware
29.01.2024
Společnost Broadcom v prosinci 2023 převzala společnost VMware a chystá změny. Co to znamená pro její zákazníky?
Celý článek
Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout
Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout
21.12.2023
Nový rok je za dveřmi, pojďme se podívat na nejzásadnější novinky z pohledu licencování softwaru a druhotných licencí.
Celý článek

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne