Softwarové licence z volného trhu

Druhotné softwarové licence (nebo použité licence) jsou stále ty stejné softwarové licence, a stáhnout z vašeho VLSC účtu. Jediným rozdílem mezi licencemi z volného trhu a těmi novými je cena. Jedná se o totožný produkt, ale pokud se rozhodnete pro licence z volného trhu, můžete ušetřit až 80 % z ceny.

1 mil.+
Prodaných licencí

z volného trhu skupinou PREO/PREDNY SLM

40 %
Průměrná úspora

při použití hybridních řešení PREDNY SLM

16+
Let na trhu

a nespočet spokojených zákazníků

Kolik můžete ušetřit?

Podívejte se na orientační ceník nebo nás kontaktujte pro aktuální nabídku.

Jak to funguje?

Obchod s používanými počítačovými programy je prohlášen za zákonný

zaznělo v rozhodnutí Soudního dvoru EU C-128/11, založeném na směrnici 2009/24. Pokud již trvalou, plně zaplacenou licenci k softwaru nepotřebujete, můžete ji prodat bez jakýchkoli omezení ze strany výrobce.

Pravidla pro přeprodej licencí

Ve Směrnici EU 2009/24/EC, v čl 4., odst. 2., nalezneme ustanovení, které říká, že prvním prodejem softwaru zaniká právo autora na kontrolu jeho dalšího prodeje (dochází k tzv. vyčerpání práva).

V případě vyčerpání práva se jedná o situace, kdy nositel práva k softwaru uvede konkrétní rozmnoženiny softwaru na trh, čímž „vyčerpá“ své právo k této rozmnoženině. Jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy, nemůže autor do budoucna omezovat či zakazovat další přeprodej a následnou distribuci těchto softwarových rozmnoženin.

Shrnutí legislativy, judikatury a další názory na licence z volného trhu:

Více o legislativě a judikatuře

Pravidla převodu licencí v kostce:

První nabyvatel zakoupil licence se souhlasem nositele autorských práv.
První nabyvatel zakoupil licence ve státu Evropské unie, resp. EHS.
První nabyvatel zajistí, že jsou licence odinstalovány, nejsou používány a znemožní jejich použití v budoucnu.
Licence byly jak původním, tak novým nabyvatelem úplně zakoupeny, nikoliv pronajímány.
Na licencích neváznou žádná práva třetích stran.

Vaše záruka jistoty

V souladu s výše zmíněnými standardy jsou všechny převody licencí prostřednictvím PREDNY SLM doprovázeny kompletní a transparentní dokumentací, a to vč. prohlášení prvních nabyvatelů:

Multilicenční kontrakty

Obchodujeme výhradně s licencemi pocházejícími z multilicenčních kontraktů. Díky tomu můžeme ručit za původ licencí.

Kompletní řetězec vlastníků

Ke každému převodu dodáváme kompletní řetězec všech nabyvatelů licence, díky čemuž můžete v případném auditu vždy dokázat původ licencí.

Screenshoty z původního VLSC

Licence přímo vykupujeme, takže na rozdíl od většiny ostatních „prodejců“ můžeme doložit existenci zápisu licencí do původního VLSC účtu.

Transparentnost převodů

Kromě čísla licence dodáváme i další identifikační údaje licencí (např. Agreement Number) a také původního nabyvatele licencí.

Bezpečnost a audity

Procesy výkupu jsou pravidelně auditovány společnostmi z tzv. velké čtyřky (např. Deloitte, Ernst&Young) a každá transakce je publikována do bitcoinového blockchainu.

Snadná správa

Díky elektronické platformě pro správu licencí SWTP™ získáváte nejméně stejný komfort pro správu licencí jako ve VLSC účtu

Pouze kompletní dokumentace zaručuje bezproblémový průchod softwarovým auditem ze strany výrobce

Pozor na šedé prodejce!

Na trhu se kromě prodejců jasně padělaných nebo zcizených (lze většinou poznat podle nápadně nízké ceny) pohybují také tzv. šedí prodejci, kteří tvrdí, že prodávají „legální licence“. Často se takoví prodejci schovávají za licence typu ESD (electronic software distribution), CoA štítky, různé další certifikáty nebo prohlášení, kterým se snaží zákazníkům vnutit myšlenku, že je vše legální a že na sebe přebírají veškerou odpovědnost v případě problému. Velmi dobře však vědí, že autorský zákon aplikuje tzv. presumpci viny, když prokázat legální nabytí musí vždy uživatel. To znamená, že pokud se licence ukáže při auditu jako nelegální (nebo neexistující), musí tento uživatel podle autorského zákona zaplatit autorovi softwaru cenu za daný software obvyklou a k tomu dvojnásobek této ceny jako pokutu. A navíc bude muset uživatel zaplatit i náklady za provedení softwarového auditu.

Má tedy samotná záruka prodejce nějaký význam? Většinou bohužel ne. Z praxe víme, že mnoho pochybných prodejců přestane v průběhu času existovat. A pokud ne, po zaplacení všech pokut a nákladů je teprve možné domáhat se na tomto prodejci náhrady škody. Většinou se podobné případy u soudu táhnou několik let.

Vždy žádejte kompletní dokumentaci

Aktivační klíč nebo štítek CoA není nositelem licence

Záruka prodejce vás nezbavuje odpovědnosti

Pozor na nesmyslně nízké ceny

Operační systémy a kancelářské aplikace

Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Windows 10 LTSC 2019 Upgrade
Microsoft Office 2019 Professional Plus
Microsoft Office 2019 Standard
Microsoft Office 2016 Professional Plus
Microsoft Visio Professional 2019
Microsoft Project Standard 2019
a také kompletní portfolio v podporovaných starších verzích (2016, 2013)

Serverová a databázová řešení

Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Exchange Server 2019
Microsoft SharePoint 2019
Microsoft SQL 2019 Datacenter
Microsoft SQL 2017 Standard
Microsoft Exchange 2019 User CAL/Device CAL
Microsoft CoreCAL 04/19
a mnohé další CAL i serverové licence v podporovaných starších verzích (2016, 2012 R2, 2017 aj.)

Ostatní software (omezená dostupnost)

Adobe Photoshop CS6, Illustrator CS6 (většinou v GER jazykových verzích)
Oracle Database Enterprise Edition 12c
Oracle Internet Application Server Ent. Edition 11g
Veeam VMware Backup&Recovery
Microsoft Visual Studio
Microsoft Dynamics 2015
FAQ – Časté dotazy k převodům licencí
Je nákup a prodej použitých softwarových licencí legální?
Jaký je rozdíl mezi výrazy použitý software, druhotný software, second-hand software nebo software z volného trhu?
Musí výrobce softwaru souhlasit s převodem licence?
Je nákup použitého softwaru ve srovnání s nákupem nového softwaru nějak nevýhodný?
Mohu použít svůj účet VLSC ke správě svých licencí z volného trhu?
Mohu také provádět aktualizace použitého softwaru?
Ve kterých zemích může být použitý software prodáván?

Kontaktujte nás