Licensing Microsoft
21.03.2022

Licence Microsoft podle distribuce – OEM (2/3)

Na trhu je možno běžně narazit na nabídky počítačů s již předinstalovaným softwarem, např. operačním systémem. V tomto případe se většinou jedná o tzv. OEM licenci. Hlavní podmínkou licenčního programu OEM totiž je, že software musí být součástí hardwarového zařízení již během jeho uvedení na trh. Není tedy bez dalšího možné si OEM licence pořídit a instalovat zcela samostatně. Jaké jsou druhy OEM licencí a jaká mají omezení se dozvíte ve druhém ze série tří článků na téma distribuční modely licencování Microsoft.

Varianty tzv. průvodních licencí:

  • OEM
  • MAR
  • Embedded a IoT
image.alt.8a73

OEM licence

Original Equipment Manufacturer, tedy OEM, představuje konkrétní typ distribuce softwaru, který je zpravidla v zařízení předinstalovaný a dodávaný koncovému zákazníkovi společně s hardwarem. Nejčastěji se lze s OEM licencemi setkat u operačního systému WindowsWindows Server nebo Office. Výhodou tohoto řešení je, že je software správně nainstalován a bude tedy i správně fungovat. Jednou z podmínek OEM licencí je nalepení štítku CoA (Certificate of Authenticity; certifikátu pravosti) na hardware. Samotný certifikát pravosti dokládá, že software je pravý (a jeho nalepením dochází ke splnění podmínek výrobce pro uvedení licence na trh), ale sám o sobě neuděluje právo k jeho užití.


I přesto, že jsou OEM licence běžně dostupné u klasických spotřebitelských prodejců, je důležité mít na paměti, že pracovat s licencemi mohou výhradně držitelé statutu System builder. System buildeři jsou výrobci (sestavovatelé) počítačů, kteří instalují software do hardwarových zařízení a prodávají je společně koncovým uživatelům. Zakoupením produktu získává koncový zákazník právo k užívání softwaru, zatímco System buildeři mají právo ho jen distribuovat.

MAR licence

Licenční program MAR (Microsoft Authorized Refurbisher) je určený pro tzv. refurbishery, tedy společnosti, které se zabývají repasováním hardwaru – reinstalací, čištěním a prodejem staršího hardwaru. Jedná se o typ OEM programu s vazbou ke konkrétnímu repasovanému zařízení. Microsoft podporuje snahy o recyklaci hardwaru tak, že nabízí MAR licence za výrazně nižší cenu než běžné retail licence.


K získání a prodeji těchto licencí musí refurbisher splňovat požadavky k účasti v programu, mezi které patří například prokázání technické způsobilosti, zajištění kvality nebo také schválení společností Microsoft. Tyto společnosti pak získávají speciální certifikáty pravosti (tzv. CoA), které jsou často personalizované pro konkrétního refurbishera a musí být viditelně umístěny na repasovaném zařízení. Podobně jako u jiných OEM distribucí, licence vzniká nalepením CoA štítku. Po zakoupení hardwaru je nutné software aktivovat pomocí produktového klíče, který je k nalezení na certifikátu. Produktový klíč ani CoA štítek sami o sobě neudělují právo k užití software, jen potvrzují, že software je pravý.

Embedded a IoT licence

Embedded, jako další typ OEM distribuce, představuje software zabudovaný do specializovaného zařízení. Používá se napříč odvětvími jako jsou zdravotnictví, průmysl, doprava nebo maloobchod. Od klasické OEM licence se odlišuje levnější cenou a především vyhrazeným určením pro konkrétní koncové zařízení, jako jsou například platební terminály, kiosky, bankomaty nebo srdeční monitory.


IoT (zkratka proInternet of Things) představuje síť objektů se zabudovaným softwarem za účelem vzájemného propojení. Umožňuje připojit se, komunikovat a přenášet data přes internet. Jedná se o systém všech zařízení v organizaci či domácnosti, tvořící komplexní infrastrukturu. Díky internetu tak mohou být propojena specializovaná koncová zařízení, jako jsou kamery, klimatizace, bezpečnostní alarmy, detektory kouře, pračky nebo interaktivní tabule ve škole.

Převod licence na jiného držitele?

U OEM licencí je, jako u téměř všech licencí, převod na jiného majitele možný. Samozřejmě však musí být splněny veškeré podmínky stanovené legislativou a judikaturou. Původní držitel musí software s licencí odinstalovat a předat všechny originální doklady novému držiteli, a to včetně dokladu o zaplacení. Průkaznost zakoupení OEM licence představuje faktura nebo jiný doklad o plném zaplacení, na kterém musí být uvedeno, že součástí zakoupeného hardwaru je i softwarová licence.

Druhotné OEM licence Microsoft

I když je na internetu možné narazit na tvrzení, že OEM licence jsou vázány k hardwaru a jejich další přeprodej není možný, není to tak zcela pravda. Licenční podmínky Microsoftu uvádí, že práva k užívání softwaru musí být v souladu s příslušným zákonem. S ohledem na platnou legislativu je obchodování s druhotnými OEM licencemi legální. Na druhou stranu je nutno upozornit na skutečnost, že se u obchodníků s těmito „licencemi“ není možno setkat s potřebnou příslušnou dokumentací, bez níž se nelze dovolat tzv. vyčerpání práva.

Z hlediska bezpečnosti nelze tedy nákup druhotných OEM licencí doporučit.

Pro obchod s druhotnými licencemi využíváme výhradně multilicenční kontrakty, u kterých jsme schopni zcela transparentně prokázat kompletní řetězec vlastníků a celou historii licencí. Jedině kompletní dokumentace zajistí budoucímu majiteli bezproblémový průchod softwarovým auditem. Výhodou je také možnost ušetřit až 80 % nákladů na softwarové licence.

Podobné články

Licence Microsoft podle distribuce – Multilicence (3/3) Licence Microsoft podle distribuce – Multilicence (3/3)
04.04.2022
Ve třetím článku o typech distribuce on-premise licencí Microsoft se zaměříme na multilicence. Zjistěte, jaké jsou mezi nimi rozdíly a proč jsou vhodné také ja...
Celý článek
Licence Microsoft podle distribuce – Retail (1/3) Licence Microsoft podle distribuce – Retail (1/3)
07.03.2022
Jaké jsou druhy Retail licencí, jaká mají omezení či jaká je třeba splnit specifika při jejich převodu se dozvíte v prvním ze série tří článků na téma druhy li...
Celý článek
Microsoft zvyšuje ceny cloudových služeb. Jak se zdražení vyhnout? Microsoft zvyšuje ceny cloudových služeb. Jak se zdražení vyhnout?
07.02.2022
V srpnu loňského roku zveřejnil Microsoft informaci o změně komerčních cen cloudových služeb. Společnost se rozhodla od 1.3.2022 zvýšit ceny vybraných produktů...
Celý článek

Další články

PREDNY SLM partnerem konferencí zaměřených na Cloud Computing
PREDNY SLM partnerem konferencí zaměřených na Cloud Computing
25.04.2022
S končící covidovou pandemií se opět rozjíždějí konference zaměřené na nejnovější trendy v oblasti cloud computingu. Jedním z nejzajímavějších trendů je pak hy...
Celý článek
Hybridní řešení jako ideální kombinace cloudových služeb a on-premise licencí
Hybridní řešení jako ideální kombinace cloudových služeb a on-premise licencí
21.02.2022
Zvažujete, zda přejít do cloudových plánů Microsoft 365, Office 365, nebo si pořídit trvalé licence? Důležité je uvědomit si potřeby Vaší organizace a umět urč...
Celý článek
Office 365 E1, E3 a E5 a alternativy
Office 365 E1, E3 a E5 a alternativy
24.01.2022
Má vaše společnost nad 300 uživatelů? Office 365 Enterprise se zdá být optimálním řešením. Je tomu opravdu tak?
Celý článek

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne

Přihlásit se k odběru novinek