Legislativa a judikatura
12.03.2021

Nejčastější chyby v zadávání veřejných zakázek na nákup softwaru

Softwarové licence jsou esenciální potřebou každé organizace a jejich nákup zpravidla probíhá formou jednorázové veřejné zakázky (VZ), dynamického nákupního systému (DNS) nebo minitenderem v rámci uzavřených velkých rámcových smluv (RS) (např. smlouvy uzavřené Ministerstvem vnitra). Málo zadavatelů si však vůbec uvědomuje, že licence k softwaru je vlastně PRÁVO k užití softwarové rozmnoženiny a jako takové nepodléhá zkáze, neopotřebovává se, je transferabilní a hlavně je předmětem obchodu jako jakékoliv jiné, časově neomezené, právo k užívání.


Pokud již využíváte řešení od konkrétního výrobce (např. Microsoft) nebo existují jiné důležité důvody pro výběr konkrétního požadovaného produktu (obojí je třeba v zadávací dokumentaci odůvodnit), je nutné zadání napsat tak, aby nedocházelo k omezování volné soutěže při výběru dodavatele.

Časté chyby v zadávací dokumentaci, kterým je třeba se při tvorbě zadání vyvarovat:

1. Rozdělování licencí na nové a použité

Zadavatelé v zadáních nejčastěji chybují tím, že vytvářejí vlastní typy licencí jako licence nové, nepoužívané, dříve nevyužívané, nerepasované atp. Další variantou bývá vyloučení dodání licencí použitých/druhotných/second-hand/přeprodaných. Ani jedna varianta však nemá absolutně žádnou oporu v zákoně a rozdělování licencí tímto způsobem není relevantní ani z hlediska technických nebo právních požadavků.


Vzhledem k povaze licence jako práva k užívání softwarové rozmnoženiny je tudíž zcela nesmyslné dělení licencí na nové anebo použité, neboť rozsah a obsah práva držitele licence je vždy stejný, licence se užíváním nijak neopotřebovává ani nespotřebovává.


2. Nesprávný název produktu

Druhou nejčastější chybou při zadávání veřejných zakázek je uvádění nesprávného názvu produktu, resp. míchání názvu produktu společně s určením okruhu příjemců, distribučním kanálem a/nebo distribučním programem.

Ani okruh uživatelů (GOV, ACDMC, CHRTY nebo COM), ani distribuční kanál/program (Select Plus, Open License, MPSA contract…) nemají na funkčnost vybraného produktu žádný vliv!


Pro rozklíčování je důležité znát pojmy a zkratky, které jsou u produktů uváděny:

image.alt.8bb4

3. Výběr konkrétního programu, v němž mají být licence dodány

Programy, v nichž jsou prodávány licence se mohou lišit v závislosti na výrobci. Pro distribuční programy spol. Microsoft však platí, že program, v jakém je licence dodávána, nemá zcela žádný vliv na funkcionalitu produktu a určuje zpravidla výšku slevy podle množství odebíraných licencí. Další informace jsou k nalezení zde: Microsoft licensing agreements comparison for commercial and government.


4. Zúžení specifikace vymezením okruhu příjemců

U všech okruhů příjemců platí, že existují pouze dva faktory, kterým se licence označené okruhem příjemce liší, přičemž jeden z nich neplatí absolutně (výhodnější slevová hladina). Druhým faktorem je pak omezení při případném přeprodeji – např. licence určené pro okruh Government nemohou při přeprodeji používat komerční organizace nebo organizace spadající pro okruhy Academy nebo Charity. Toto omezení převoditelnosti však neplatí pro licence komerční – ty mohou být používány všemi typy uživatelů.


5. Požadavky na způsob dodání

Mnoho zadavatelů požaduje dodání formou připsání do účtu na portálu pro správu licencí od firmy Microsoft (dále jen VLSC portál). VLSC účet představuje online evidenční nástroj, který umožnuje nabyvatelům licencí v multilicenčních programech evidenci jednotlivých licencí a přidružených informací o nich (aktivační klíče, instalační soubory a jiné) v rámci tohoto účtu. Zápis licencí do tohoto účtu však není důkazem oprávněné držby licence a není ani podmínkou převodu licence. Zápis také nemá žádný vliv na funkci licence, ani na její obsah a rozsah.


6. Nevhodný typ produktů

V rámci praxe jsme se také několikrát setkali s volbou produktů, která z praktického hlediska nedávala u dané zakázky a zadavatele smysl. Typicky se jedná o větší množství licencí, které jsou určeny pro jednotlivce nebo malé podnikatele. Tyto retailové licence jsou charakteristické tím, že u nich nelze získat vyšší objemové slevy, pro každou licenci existuje unikátní aktivační klíč (není možné je aktivovat nebo spravovat hromadně) a bývají často padělány. V případě jejich uvažovaného nákupu z volného trhu (tzv. druhotné, použité apod), je téměř jistým pravidlem, že u nich nelze dosledovat splnění všech požadavků na legální převod.

Podobné články

Jak se bránit podvodným prodejcům licencí (2/2) Jak se bránit podvodným prodejcům licencí (2/2)
07.09.2023
V druhém díle článku se společně podíváme na nejčastější triky podvodných prodejců a další rizika, kterým je dobré předcházet.
Celý článek
Jak se bránit podvodným prodejcům licencí (1/2) Jak se bránit podvodným prodejcům licencí (1/2)
27.06.2023
Aby se zadavatelé mohli účinně bránit podvodným prodejcům licencí, je nezbytné, aby získali základní přehled o problematice jejich prodeje. S nákupem licencí z...
Celý článek
Druhotný software a licence v e-shopech Druhotný software a licence v e-shopech
29.11.2021
Jak poznat nelegální druhotné licence v e-shopech? Poznejte TrustedOne.cz – e-shop s legálními druhotnými licencemi od PREDNY SLM.
Celý článek

Další články

Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků
Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků
09.02.2024
Jak minimalizovat možnost cloudových rizik? Máme řešení.
Celý článek
Vše o změnách v licencování VMware
Vše o změnách v licencování VMware
29.01.2024
Společnost Broadcom v prosinci 2023 převzala společnost VMware a chystá změny. Co to znamená pro její zákazníky?
Celý článek
Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout
Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout
21.12.2023
Nový rok je za dveřmi, pojďme se podívat na nejzásadnější novinky z pohledu licencování softwaru a druhotných licencí.
Celý článek

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne